Oferta

Od Planu do Projektu

Przeprowadzone przez Państwa badania do pracy dyplomowej czy naukowej są zawsze realizowane z nakładem pracy, czasu a niejednokrotnie środków finansowych. Przeprowadzenie w sposób poprawny i rzetelny analizy statystycznej nie pozwali by Państwa wysiłek poszedł na marne.

Analizy statystyczne do prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych

Oferujemy konsultacje w przygotowaniu  celu pracy i hipotez. Przygotowujemy cały raport statystyczny waz z opisem wyników i ich późniejszym omówieniem.

Przygotowanie narzędzi badawczych

Oferujemy możliwość pomocy z przygotowaniem kwestionariuszy i ankiet autorskich do przeprowadzenia badań oraz pomocy w doborze narzędzi wystandaryzowanych.

Publikacje

Przygotowujemy raporty statyczne i opis rezultatów zgodnie z wymaganiami polskich i zagranicznych czasopism.

Szkolenia

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi narzędzi statystycznych dla pojedynczych odbiorców jak i zorganizowanych grup.

StatPomoc

Co otrzymacie w naszej ofercie:

Wsparcie:
Na każdym etapie występują konsultacji aby całość współpracy przebiegała w sposób jasny. Otrzymacie Państwo nie tylko gotową usługę ale również pomoc merytoryczną, wytłumaczenie wykonanej pracy.

Gotową usługę:
Pomoc podczas projektowania badań i opisie metodologii badania. Pełne przygotowanie, w przystępnej dla każdego formie, opracowanie statystyczne. W razie potrzeby podpowiemy co należy zmienić lub poprawić zanim zlecą nam Państwo pracę

Opieka merytoryczna:
Bezpłatna opieka merytoryczna jest realizowana nawet po kilku miesiącach po realizacji projektu.